Adreça:
Passeig del Nard 136

08195 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

Telèfon:
936 74 40 58

E-Mail:
net.parroquia@gmail.com